Tahko Farmilla toimitaan vastuullisesti niin eläimet kuin ihmiset huomioiden, sekä tuetaan paikallista toimintaa!


Vastuullinen yritys pyrkii kestävään, laadukkaaseen ja turvalliseen toimintaan.
Vastuullisuuteen kuuluu niin sosiaalinen, taloudellinen kuin ympäristöllinen vastuu.


Sosiaalisen vastuullisuuden piiriin kuuluvat yrityksen työntekijät, asiakkaat ja yhteistyökumppanit sekä yhteisö jossa yritys toimii. Tahko Farmi pyrkii miellyttävään yhteistyöhön kaikkien tahojen kanssa ja sitoutuu kehittämään toimintaansa saamansa palautteen perusteella.

Yrityksen ympäristövastuuseen kuuluu huolehtia siitä, että yritys ei aiheuta ympäristölle liikaa kuormitusta omalla toiminnallaan. Tahko Farmi tekee päivittäin työtä tämän eteen, ja on mukana yritysten ympäristötoimintaa kehittävissä hankkeissa.

Taloudellisesti vastuullisen yrityksen kuuluu pyrkiä taloudellisesti kannattavaan ja lainmukaiseen toimintaan. Tahko Farmi pyrkii kehittämään liiketoimintaansa niin, että toiminta olisi taloudellisesti mahdollisimman kannattavaa. 

Tahko Farmin arvot ovat myös keskeinen osa vastuullisuutta. Farmin väen sydäntä lähellä ovat eläinten hyvinvointi sekä asiakasturvallisuus.

Tarkemmin vastuullisuudesta ja siihen liittyvästä toiminnasta pääset lukemaan Farmin blogista!
https://tahkofarmi.blogspot.com/


Tahko Farmi Oy on Green Care -Farmi

Mitä Green Care oikein on?
Lyhyesti sanottuna Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa,
joka edellyttää vastuullisuutta, ammattimaisuutta ja tavoitteellisuutta.
Tällä toiminnalla edistetään henkilön hyvinvointia ja elämänlaatua.

Farmimme löydät täältä:
http://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/tahko-farmi-oy/
Lisää tästä mielenkiintoisesta aiheesta löydät sivuilta:
http://www.gcfinland.fi/green-care-/ Tahko Farmi on myös Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli


Suomen Ratsastajainliitto on ratsastuksen ja hevosharrastamisen kattojärjestö Suomessa. Jokainen Ratsastajainliiton jäsentalli on velvoitettu huolehtimaan vastuullisesta toiminnasta, sekä niin hevosten kuin tallin asiakkaidenkin hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Farmimme ja lisätietoa löydät täältä:

https://www.ratsastus.fi/ratsastamaan/loyda-oma-tallisi/


Tahko Farmi kehittää omaa ympäristötoimintaansa

 Tahko Farmi on mukana Tahkon alueen Sustainable Travel Finland -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on saada Tahkon matkailualueelle kestävästä ja vastuullisesta toiminnasta kertova STF-merkki.

STF-hankkeeseen kuuluvan yrityksen tulee kehittää omaa ympäristötoimintaansa. Tahko Farmille on myönnetty keväällä 2021 Ekokompassi- ympäristösertifikaatti!

Lisää tietoa STF-hankkeesta:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuu...
Lisää Ekokompassi- sertifikaatista:
https://ekokompassi.fi/
  


Farmilla ollaan taloudellisesti vastuullisia


Farmilla halutaan olla myös taloudellisesti vastuullisia. Vuonna 2021 Farmille myönnettiin AA-luottoluokitus sertifikaatti.